نقش و عملکرد واحد برنامه ریزی

، فراهم نمودن یک ابزار کنترلی برای مدیریت مؤثر پروژه می باشد و یکپارچه سازی عملکرد واحدهای مهندسی، تدارکات و ساختمان و نصب برای اجرای بهینه پروژه از اهداف برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد. این یکپارچه سازی اساساً از طریق تعریف صحیح و منطقی ترتیب و توالی فعالیتهای مهندسی، تدارکات و اجرا حاصل می گردد. سپس منابع و زمان انجام فعالیتها در برنامه اجرائی لحاظ شده و فعالیتهای بحرانی مشخص می گردند و بدینگونه برنامه زمانبندی پروژه به صورت یک مدرک واقعی و منطقی شکل می گیرد و کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه بعنوان هماهنگ کننده  کنترل زمان و هزینه در کنار بخشهای مهندسی و تدارکات در تعاملی نزدیک حضور دارد تا کلیه افراد درگیر براساس برنامه زمانی و بودجه اختصاص یافته فعالیت کنند.
 یکی دیگر از ابعاد کنترل زمان و هزینه تأکید بسیار بر یکپارچه سازی کلیه فازهای پروژه از زمان مهندسی اصولی تا طراحی خرید، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی می باشد.  برنامه ها سطوح کلی و جزیی اطلاعات مختلف مورد نیاز را در هر فاز پروژه بشرح زیر منعکس می کنند:

الف) زمان بندی اولیه پروژه: فعالیتهای ابتدایی و آغازین پروژه را نشان می دهد.

ب) برنامه اصلی پروژه: در سطوح بالا به صورت نمودار میله ای چارچوب زمان کلی و مقاطع حساس پروژه را نشان می دهد.

پ) برنامه تفصیلی پروژه: این برنامه به صورت شبکه CPM (روش مسیر بحرانی) تنظیم می گردد که میزان بحرانی بودن فعالیتها را براساس شناوری کل و آزاد نشان می دهد. زمان بندی شبکه ای با کمک نرم افزارهای کنترل پروژه مثل پریماورا تهیه میگردد .

ت) زمان بندی کمکی: پایین ترین سطحی است که تک تک مدارک قابل تحویل را نشان می دهد.( مانند لیست کنترل مدارک (DCI) و لیست کنترل سفارشات (RCI)

در اصل کلیه عملیات کنترلی در پایین ترین سطوح شکسته شده اعمال می گردد. برای مثال نظارت بر کلیه نقشه ها و مدارک قابل تحویل، درخواست خریدها و فعالیتهای اجرایی.

نظارت دقیق و کنترل تمامی فعالیتها از اهمیت زیاد و حیاتی برخوردار می باشد و بر این مبنا است که می توان اتمام پروژه را در زمان مقرر تضمین نمود. اعمال این نظارت و کنترل با فرآیندهای متعدد و متنوعی به شرح زیر انجام می گردند:

·         مرور پیشرفت پروژه به صورت هفتگی و ماهانه.

·         اندازه گیری پیشرفت واقعی و حاصل شده نسبت به پیشرفت برنامه ریزی شده.

·         تجزیه وتحلیل رشته فعالیتهای بحرانی ، جهت اقدام متقابل برای فائق آمدن بر تأخیرات و انحراف زمانی فعالیتها.

·          تجزیه وتحلیل هرگونه تغییر در محدوده کاری و بررسی نتیجه این تغییرات در زمانبندی پروژه

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
شرکت کبیری (آموزش مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، فروش و تعمیر کامپیوتر و لب تاپ)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تهیه برنامه زمانبندی، کنترل پروژه و تهیه زمانبندی، تهیه تأخیرات مجاز، آموزش مدیریت پروژه، آموزش برنامه ریزی پروژه، کنترل پروژه با msp، مشاوره زمانبندی، تعمیر کامپیوتر، خدمات کامپیوتر، آموزش msp در محل، برنامه زمانبندی، تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی، برنامه زمان بندی پروژه ساختمانی، سرویس و تعمیر کامپیوتر، برنامه ریزی با msp، برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-44100334
بروز رسانی 19 ساعت پیش