تهیه برنامه زمان بندی + کنترل پروژه

تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی – صنعتی – ساختمانی – تأسیساتی - توسط کارشناسان برنامه‌ریزی وکنترل پروژه توسط برنامه‌های ام‌اس پی – پریماورا (Microsoft Project Management (MSP & Primavera & P6 + کنترل پروژه + تهیه گزارش تأخیرات مجاز.

توضیحات خدمت

تهیه برنامه زمان بندی  + کنترل پروژه
تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی – صنعتی – ساختمانی – تأسیساتی -  توسط کارشناسان برنامه‌ریزی وکنترل پروژه توسط برنامه‌های ام‌اس پی – پریماورا     (Microsoft Project Management (MSP & Primavera & P6 + کنترل پروژه + تهیه گزارش تأخیرات مجاز.
   تلفن تماس: 09122654736               Saeedka57@yahoo.com   مهندس سعید کبیری

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم برنامه‌ریزی:
1.    مشاوره و بررسی کلی پروژه.
2.    زمانبندی تفضیلی، کلان، مسیر بحرانی پروژه به همراه ساختار شکست و نمودار گانت چارت.
3.    کاهش فعالیتهای بحرانی پروژه.
4.    تعریف تقویم‌های کاری، فصلی و کارگاهی  برای هر نوع فعالیت جهت تعریف راندمان بر اساس شرایط مختلف کاری.
5.    ترسیم نمودار شبکه‌ای بر اساس زمانبندی.
6.    تعریف اوازن فیزیکی - ریالی – وزنی.
7.    تخصیص اعتبار ریالی هر فعالیت.
8.    تخصیص منابع (ماشین‌آلات+نیروی انسانی + مصالح) + احجام.
9.    Leveling منابع جهت استفاده کمتر و بهینه از منابع.
10.    استخراج جداول ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز پروژه به تفکیک هر ماه به همراه نمودار مربوطه.
11.    استخراج جدول پیشرفت مبلغ ریالی مورد انتظار پروژه به تفکیک هر ماه و تجمعی  به نسبت پیشرفت پروژه به همراه نمودار مربوطه (Cash Flow).
12.    استخراج جداول فعالیتهای عمده پروژه از جمله خاکبرداری- خاکریزی -  آرماتوربندی - قالب‌بندی - بتن‌ریزی و ... به تفکیک هر ماه و تجمعی به ازای پیشرفت پروژه به همراه نمودارهای مربوطه.
13.    استخراج جدول پیشرفت فیزیکی - فیزیکی ریالی - وزنی پروژه به تفکیک هر ماه  و تجمعی  همراه با نمودار مربوطه.
14.    صفحه‌بندی و تنظیم زمان‌بندی، جداول، نمودارها.
15.    مصوب کردن برنامه زمان‌بندی.

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم کنترل پروژه:
•    کنترل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب.
•    تهیه گزارشات پیشرفت هفتگی، ماهیانه و سالیانه بر اساس نیاز پروژه.
•    تهیه گزارش جلسات مدیران به صورت چاپی و Powerpoint جهت نمایش با ویدئو پروژکتور.
•    محاسبه درصد پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب.
•    شناسایی مسیر بحرانی پروژه.
•    مشخص نمودن گلوگاه‌های پروژه و ارائه پیشنهاداتی جهت از بین بردن آنها.
•    مستندسازی پروژه.
•    تهیه گزارش تصویری پروژه.
•    استقرار واحد کنترل پروژه مقیم در کارگاه جهت برقراری ارتباط مستمر با مسئولین مربوطه.

لیست فعالیتهای انجام گرفته توسط تیم تأخیرات:
•    تهیه گزارش تأخیرات زمانی مجاز پروژه.
•    جمع‌آوری مستندات لازم جهت ارائه به جلسه رسیدگی به تأخیرات مجاز.
•    دفاع و مصوب نمودن تأخیرات.

لیست پروژه‌هایی که توسط گروه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، زمانبندی و کنترل پروژه آنها صورت گرفته است:
    طرح خط مصوب قطار شهری کرج.
    طراحی ایستگاه‌های میرزا کوچک خان، پل چمران، فضیلت، امام حسین در شیراز.
    توسعه شمالی خط یک متروی تهران.
    نیمه شرقی خط دو M2X2 متروی تهران.
    اجرای عملیات سازه نگهبان و سازه ایستگاه  M2X2 متروی تهران.
    تکمیل ایستگاه ایران خودرو متروی تهران – کرج.
    تکمیل ایستگاه تکمیل ایستگاه پارک جنگلی  متروی تهران – کرج.
    تاسیسات مکانیکی و برقی پایانه متروی مهرشهر کرج.
    اجرای محوطه‌سازی و فونداسیون‌های ساختمانها و سالنهای صنعتی کارگاه‌های ساخت و تعمیر کشتی سایت فراساحل ایران در بندرعباس.
    اجرای کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش قطعه 2 در میانه.
    اجرای خط راه آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز قطعه 10/الف.
    عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 5 راه‌آهن میانه - بستان‌آباد - تبریز

لیست پروژه‌هایی که توسط گروه تأخیرات، تهیه گزارش تأخیرات مجاز آنها صورت گرفته است:
    اجرای کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش قطعه 2 در میانه.
    اجرای خط راه آهن میانه – بستان‌آباد – تبریز قطعه 10/الف.
    اجرای ایستگاه، تونل و هواکش میان‌تونلی مترو توحید تهران (E4).

   تلفن تماس: 09122654736               Saeedka57@yahoo.com   مهندس سعید کبیری

شرکت کبیری (آموزش مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، فروش و تعمیر کامپیوتر و لب تاپ)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تهیه برنامه زماننبدی، کنترل پروژه، تهیه تأخیرات مجاز، آموزش مدیریت پروژه، آموزش برنامه ریزی، آموزش کنترل پروژه، مشاوره زمانبندی، تعمیر کامپیوتر، خدمات کامپیوتر، فروش کامپیوتر، فروش لبتاپ، امداد رایانه، برنامه زمان بندی پروژه ساختمانی، استخدام، برنامه ریزی با msp، برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-44100334
بروز رسانی 3 روز پیش